fbpx
Home Review Hải Phòng 𝐒ẵ𝐧 𝐬 𝐢 𝐩 𝐧𝐡𝐚 𝐦𝐧 ô𝐢 ! 𝐓𝐡ả𝐨 𝐪𝐮ả –...

𝐒ẵ𝐧 𝐬 𝐢 𝐩 𝐧𝐡𝐚 𝐦𝐧 ô𝐢 ! 𝐓𝐡ả𝐨 𝐪𝐮ả – 𝐬ả 𝐭ắ𝐜 – 𝐫ú𝐭 𝐱ươ𝐧𝐠 𝐬ả 𝐭ắ𝐜 – 𝐫ú𝐭 𝐱ươ𝐧𝐠 𝐬ố𝐭 𝐭𝐡á…

0
1

𝐒ẵ𝐧 𝐬 𝐢 𝐩 𝐧𝐡𝐚 𝐦𝐧 ô𝐢 !
𝐓𝐡ả𝐨 𝐪𝐮ả – 𝐬ả 𝐭ắ𝐜 – 𝐫ú𝐭 𝐱ươ𝐧𝐠 𝐬ả 𝐭ắ𝐜 – 𝐫ú𝐭 𝐱ươ𝐧𝐠 𝐬ố𝐭 𝐭𝐡á𝐢.
☎️0️⃣7️⃣6️⃣6️⃣3️⃣2️⃣9️⃣9️⃣1️⃣1️⃣ ✅ BẢO QUẢN NGĂN MÁT TỦ LẠNH ✅
📍11/17/254 Văn Cao – Hải Phòng
⏰ 9:00 AM – 9:00 PM
☎️ CALL ME NOW 0766 32 99 11
💁‍♂️ G I A O H À N G T Ậ N N H À
♥️ THANK YOU ♥️
Source